Forex እንዴት ንግድ

Forex እንዴት ንግድ

ደረጃ 1: የብራዚልን ገበያ እንዴት ማወቅ እንደሚቻል ለመረዳት በጣም የተለመደውን ኤክስፕሎንግ ሊንጎን ተረድቶ መያዝ በገበያው ውስጥ በጣም ቀላል ያደርገዋል. አንዳንድ ጊዜ ደጋግመው የሚያዳምጡት አንዳንድ ቃላት እና ሀረጎች ያካትታሉ: የመሠረት ምንዛሬ: እርስዎ ይዘው የያዙት ምንዛሬ ነው. ከዩናይትድ ስቴትስ ከሆኑ የመሠረትዎ ምንዛሪ[...]