Šta je likvidnost?

Likvidnost se odnosi na to koliko je tržište aktivno. Određen je od toga koliko trgovaca aktivno trguje i ukupne količine koju trguju u forexu. Jedan od razloga zašto je devizno tržište tako likvidno je to što se može trgovati po 24 sati dnevno tokom radnih dana. To je takođe veoma duboko tržište, sa skoro $ 7 triliona prometa svaki dan. Iako likvidnost fluktuira kao finansijske lokacije širom svijeta, otvaraju se i zatvaraju tokom cijelog dana.

Šta je likvidnost

Volatilnost Forex signala?

Volatilnost je mjera koliko se drastično mijenja kretanje cijena na tržištu. Likvidnost tržišta ima veliki uticaj na to koliko su cijene na tržištu nestabilne. Niža likvidnost obično rezultira u nestabilnijem tržištu i uzrokuje drastične promjene cijena; viša likvidnost obično stvara manje nestabilno tržište na kojem cijene ne variraju tako drastično.

Tečna tržišta kao što je Forex imaju tendenciju da se kreću u manjim porastima, jer njihova visoka likvidnost rezultira manjom volatilnošću. Više trgovaca koji u isto vreme trguju obično rezultiraju u ceni čineći mala kretanja nagore i nadole. Međutim, drasticni i nagli pokreti su moguci i na forex tržištu. Pošto valute utiču na toliko političkih, ekonomskih i društvenih događaja, ima mnogo događaja koji dovode do toga da cene postanu nestabilne. Trgovci treba da imaju na umu aktuelne događaje i nastaviti sa finansijskim vijestima kako bi pronašli potencijalni profit i bolje izbegli potencijalni gubitak.

Pročitajte više Forex Signals Learning

%d blogeri kao što je ovaj: