эхлэн гадаад валютын арилжаа

Эхлэгчдэд зориулсан Forex Trading (The Essential Guide)

Форекс арилжаа гэж юу вэ? Forex бол гадаад валютын солилцооны богино хэлбэр бөгөөд нэг мөнгөн тэмдэгтийг өөр валютаар арилжаалдаг гэсэн үг юм. Эдүгээ Төвлөрсөн солилцоогоор арилжаалагддаг Хөрөнгийн зах зээлээс ялгаатай нь Forex форвард арилжаалагддаг. Мөн банк, брокеруудын хооронд цахим сүлжээнд холбогдсон. Форекс арилжааны давуу талууд юу вэ?[...]