Forex дохионууд forex дохио сурах Архивууд - Forex дохио
2010-д үүсгэгдсэн + 24,329-ийн гишүүд болон өсч байна
Онлайн арилжаа яагаад түгээмэл болсон шалтгаан

Онлайн арилжаа яагаад түгээмэл болсон шалтгаан

Интернетийн арилжаагаар та өөрийн хөрөнгө оруулалтын зардлаар өөрийн ашиг сонирхолд ашиг тусаа өгч ажилладаг ёс суртахууны хувьд эргэлзээ төрүүлсэн буюу хазайсан төлөөлөгчтэй ажиллах боломжоо арилгана. Онлайн худалдаа нь орон даяар байрлаж байгаа орон бүрт нэр томъёо болсон. Энэ нь өсвөр үеийнхэн, ялангуяа залуучуудын дунд өргөн тархсан хэвээр байна. Онлайн худалдаа[...]