Forex дохионууд Шампад Али - Forex дохио
2010-д үүсгэгдсэн + 24,329-ийн гишүүд болон өсч байна

Шампад Али

"Би эсэргүүцлийн түвшинг мэдэж байгаа бөгөөд яагаад Take Profit-ын түвшинг тодорхой газруудад байрлуулж байгаа юм. 3-ийн долоо хоногийн туршид анхны үнэгүй хэрэглэгчийн эрх ашгийг үнэгүй шүүхэд өгсөнд баярлалаа ... "

5,714 сэтгэгдэл дээр тулгуурлан ⭐⭐⭐⭐⭐