ਨਵੰਬਰ 18, 2018

ਨੈੱਟeller ਭੁਗਤਾਨ

NETELLER ਗਾਹਕੀ ਲਈ: -

ਬਸ AMOUNT ਭੇਜੋ - ਉਦਾਹਰਣ: £ 37 GBP ਨੂੰ ਈ - ਮੇਲ : forexsignalssms@gmail.com

ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ STEP ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

1 - ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ info@fxpremiere.com ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ NETELLER ਭੁਗਤਾਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ + _________________________________

ਸਿਗਨਲ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ!

FxPremiere Group

ਸਕ੍ਰਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਰਿਵਾਲਟ ਜਾਂ ਮੋਨੋ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ