Sinjalet Forex Çfarë është likuiditeti? - Sinjalet Forex FxPremiere sinjale Çfarë është likuiditeti? - Sinjalet Forex FxPremiere sinjale
E themeluar në 2010 | Mbi + anëtarët 24,329 dhe në rritje

Çfarë është likuiditeti?

Likuiditeti i referohet asaj se sa aktive është një treg. Ajo përcaktohet nga sa tregtarët janë aktivisht në tregti dhe vëllimi i përgjithshëm që ata janë duke tregtuar në Forex. Një nga arsyet pse tregu i këmbimit valutor është kaq i lëngët është sepse është i tregtueshëm 24 orë në ditë gjatë ditëve të javës. Është gjithashtu një treg shumë i thellë, me qarkullim rreth $ 7 trilion çdo ditë. Megjithëse likuiditeti luhatet si lokacionet financiare në të gjithë botën, të hapur dhe të mbyllur gjatë gjithë ditës, zakonisht ekzistojnë vëllime relativisht të larta të tregtimit të tregtisë në të gjithë periudhën.

Paqëndrueshmëria e sinjaleve Forex?

Luhatshmëria është masa e ndryshimit të lëvizjes së çmimeve të tregut në mënyrë drastike. Likuiditeti i një tregu ka një ndikim të madh në atë se sa të paqëndrueshme janë çmimet e tregut. Likuiditeti më i ulët zakonisht rezulton në një treg më të paqëndrueshëm dhe shkaktojnë që çmimet të ndryshojnë në mënyrë drastike; Likuiditeti më i lartë zakonisht krijon një treg më pak të paqëndrueshëm në të cilin çmimet nuk luhaten aq shumë.

Tregjet e lëngëta si forex priren të lëvizin në rritje më të vogla, sepse likuiditeti i tyre i lartë rezulton në luhatshmëri më të ulët. Më shumë tregtarë që tregtojnë në të njëjtën kohë zakonisht sjellin çmimin duke bërë lëvizje të vogla lart e poshtë. Megjithatë, lëvizjet drastike dhe të papritura janë gjithashtu të mundshme në tregun e Forex. Meqenëse monedhat preken nga shumë ngjarje politike, ekonomike dhe shoqërore, ka shumë ngjarje që shkaktojnë që çmimet të bëhen të paqëndrueshme. Tregtarët duhet të jenë të ndërgjegjshëm për ngjarjet e tanishme dhe të mbajnë lart lajmet financiare në mënyrë që të gjejnë fitime potenciale dhe për të shmangur më mirë humbjen e mundshme.

Lexo më shumë mbi Forex Signals Learning